Rye Kirke

Rye Kirke blev opført omkring år 1150 i egnens foretrukne byggemateriale frådsten – også kaldet kildekalk – som er kalkaflejringer fra kilder i de dybe jordlag, der gennem tusinde år bæres op til overfladen med vandet og bliver til natursten.

De seneste år har Rye Kirke været lukket for offentligheden grundet en alvorlig olieforurening fra en gammel rusten olietank, der var installeret på kirkens karakteristiske flade loft. Forureningen fik hele tagets bjælkelag til at rådne og den dryppende olie, der sivede ned igennem det gamle kirkeorgel, skabte olieforurening i gulvet. Kirken stod derfor overfor en gennemgribende restaurering og da opgaven kom i udbud, vandt Kopp Sorø den.

‘’Vi stod for både murer, tømrer- og malerarbejdet derude’’, fortæller Mogens Mouritsen, byggeleder hos Kopp Sorø. Og der var nok at tage fat på. Eksempelvis skulle det gamle kapel omdannes til graverkontor, hvilket bl.a. omfattede udgravning af gulvet, ny isolering og indsættelse af en ny varmepumpe, som erstatning for det gamle oliefyr, med tilhørende teknikrum og rørføring over til kirken, der fik indlagt gulvvarme.

Udgravningen af gulvet var en større omgang, idet mere end 20 tons jord blev gravet op og flyttet væk – udelukkende med håndkraft. Efter udgravningen sørgede Kopp Sorø – i samarbejde med Nationalmuseet – for, at al jorden blev siet i et 8 mm. drivnet, så eventuelle bevaringsværdige genstande ikke gik tabt. Det førte til fundet af 16 gamle mønter og et utal af menneske tænder.

Kopp Sorø stod for udskiftningen af de gamle lofter og loftsbjælker, der var gennemtæret af olie og råd. Afslutningsvist skulle Kopp Sorø ligeledes stå for den indvendige kalkning af hele kirken, samt håndmaling af de mange stolestader, kirkebænke og det nye bræddeloft.

Kopp Sorøs arbejde i Rye Kirke var ikke ’blot’ restaurering af bevaringsværdigt byggeri. I samme ombæring skulle kirken også moderniseres, så den lever op til gældende standarder. I samarbejde med Nationalmuseet fik Kopp Sorø skåret hul i den 90 cm. tykke kirkemur og stod herefter for byggeriet af en større tilbygning, der rummer et handicaptoilet, et dåbsrum og et servicerum til præsten.

 

Bygherre: Rye-Kirke Sonnerup Sognes Menighedsråd i samarbejde med Nationalmuseet

Rådgiver: Kullegaard og Eduard Troelsgård Rådgivende Ingeniører A/S

Underentreprenør: Kopp Sorø A/S

Kopp Sorø A/S – Fulbyvej 4A – 4180 Sorø – CVR. nr. 3338 4599 – Telefon 5784 9036 info@kopp-soroe.dk
Cookiepolitik  Privatlivspolitik