Leverandørbetingelser

Information til underleverandører ved salg af varer, tjeneste- og håndværkerydelser til Kopp Sorø.

 

Angående fakturering

1.  Der må kun udføres arbejde/leveres varer til os, når der på forhånd er oplyst et sagsnummer.

2.  Alle fakturaer skal sendes til faktura@kopp-soroe.dk.

3.  Vores fakturaer registreres automatisk. Derfor beder vi om, at alle fakturaer indeholder følgende oplysninger:

• Leverandørens CVR-nummer

• Leverandørens navn og adresse

• Mængde og art af de leverede varer/tjenesteydelser

• Fakturanummer

• Fakturadato

• Fakturabeløb excl. og inkl. moms

• Sagsnummer

• Rekvirent

 

Angående kontakt om kontoudskrifter m.v.

 

Generel information til regnskabsafdelingen og fremsendelse af kontoudtog m.v. skal sendes til regnskab@kopp-soroe.dk

 

For yderligere information henviser vi til vores leverandørbetingelser, som du kan finde i højre side.

 

Kopp Sorø A/S – Fulbyvej 4A – 4180 Sorø – CVR. nr. 3338 4599 – Telefon 5784 9036 info@kopp-soroe.dk
Cookiepolitik  Privatlivspolitik