MURERARBEJDE

Vores murere kan også varetage din helt unikke mureropgave. Murerteamet etablerer fundament, ydervægge og tag og udfører murerarbejde på både nybyggeri og renoveringsopgaver. Vi bygger parcelhuse for private, maskinhaller til landmænd, andelsboliger og produktionsanlæg til industrien.

Kopp Sorøs murere har stor ekspertise i istandsættelse fredede bygninger. Vi har stort kendskab til de gamle murerteknikker, mursten og mørtel og til arbejdet med historiske bygninger; både de bærende vægge og rekonstruktion af facadedetaljer som søjler, gesimser, knægte og karnap.

Se reference her


Copyright KOPP Sorø A/S