FREDEDE BYGNINGER

Hos Kopp Sorø A/S er vi specialister i renoveringsopgaver. Vi har renoveret mange historiske og fredede bygninger. Kopp Sorø A/S har udført arbejder på Dragsholm Slot, Falkensteen Gods, Sorø Klosterkirke og Lynge Præstegård.

Vores viden, erfaring og kompetencer indenfor arbejdet med fredede bygninger har gjort os til en efterspurgt samarbejdspartner for både landbrug, godser og kulturinstitutioner.

Vi løser altid opgaverne i tæt samarbejde med bl.a. Kulturarvsstyrelsen og sørger for, at dit byggeprojekt overholder gældende fredningsbestemmelser og restaureres historisk korrekt.

Renoveringsarbejdet kan udføres som enkeltopgave eller som vedligeholdelse over tid.

Trækonstruktioner med apotekere og navere

Renovering af fredede bygninger stiller høje krav om, at arbejdet udføres ud fra gamle håndværksmæssige traditioner. Hos Kopp Sorø A/S kan du derfor både møde en ’apoteker’ og en naver.

Navere er håndværkere, som mestrer det traditionelle håndværk med trækonstruktioner baseret på gamle konstruktionsprincipper.

Renovering af vinduer er et ekstremt præcisionsarbejde. Derfor kaldes snedkerne, som beskæftiger sig med renovering af vinduer, også for ’Apotekerne’.


Copyright KOPP Sorø A/S