Vedligeholdelse af døre og vinduer, Sorø Akademi.

Kopp Sorø passer døre og vinduer på akademigrunden for Sorø Akademi. Disse gås efter og holdes i god stand jævnligt, og der stilles store krav til kvaliteten af det udførte arbejde. Vi har haft denne opgave i mange år.

Copyright KOPP Sorø A/S