GARANTIORDNING

GARANTI PÅ VORES HÅNDVÆRK
Som medlem af Dansk Håndværk er Kopp Sorø A/S omfattet Håndværkets Ankenævn og forpligtet til at efterleve ankenævnets afgørelser.

Det er din sikkerhed, som forbruger for, at vi leverer det arbejde, du har krav på.
Garantien betyder, at du kan indbringe en eventuel klage for Ankenævnet, og at uoverensstemmelsen dermed afgøres hurtigt og effektivt.

Du kan klage over vvs-arbejde, bygningssmedearbejde, malerarbejde, snedkerarbejde, tømrerarbejde, murerarbejde, kloakarbejde, belægnings- og anlægsgart­nerarbejde samt klager over leverancer af vinduer, yderdøre og termoruder.

Vedtægter for Dansk Håndværks Garantiordning


Copyright KOPP Sorø A/S