CSR

Kopp Sorø A/S er en fleksibel mellemstor byggevirksomhed i den danske byggebranche, som rummer alsidige kompetencer, og vi har øje for kompetencer og ressourcer hos den enkelte medarbejder. Vi ser det som vores forpligtelse aktivt at deltage i samfundet. Det afspejler den måde vi handler på i forhold til integritet, ærlighed, involvering og socialt ansvar.

Det sociale og faglige ansvar rækker langt ind i virksomheden. Det er medarbejderne der er nøglen til succes i vores leverancer, og derfor støtter Kopp Sorø aktivt op om medarbejdernes trivsel med konkrete tiltag såsom:


Copyright KOPP Sorø A/S