ARBEJDSMILJØ

Kopp Sorø A/S har fået en grøn smiley fra arbejdstilsynet
Det er os magtpåliggende, at vi passer på vores medarbejdere og på miljøet som helhed.
Arbejdstilsynet har tilkendegivet, at vi har orden i vores arbejdsmiljø, og vi er honoreret med en grøn smiley.


Copyright KOPP Sorø A/S