OFFENTLIGE INSTITUTIONER

Kopp Sorø A/S udfører total- og delentreprise i forbindelse med opførelse af offentlige institutioner, og har desuden stor erfaring med at indrette og kapacitetsforbedre offentlige bygninger. Det er vores målsætning at være en faglig stærk samarbejdspartner, som sikrer god udnyttelse og funktionalitet af bygningerne.

Plejehjem, skoler og daginstitutioner udsættes dagligt for slid på bygningerne og derfor er både materialevalg og det gode håndværk en forudsætning for et godt resultat og gode rammer.

Vi udfører ombygningsopgaver i administrationsbygninger, hvor vi i samarbejde med rådgivere, VVS-firmaer og EL-installatører, sikrer dig en hurtig og professionel ombygning. Vores teams af tømrere, snedkere, murere og malere står til rådighed for at sikre, at tidsplaner bliver overholdt og ibrugtagen kan finde sted som planlagt.

Vi tilbyder professionel ejendomsvedligeholdelse, hvor vi som en naturlig del af samarbejdet gennemgår ejendommene sammen med forvaltningen og ejendomsfunktionæren og derefter fremlægger en anbefaling og plan for ejendomsvedligeholdelse. Som en del af aftalen for ejendomsvedligeholdelse, tilbyder vi at koordinere den samlede ejendomsservice.

Se her reference fra Sorø Akademi


Copyright KOPP Sorø A/S